TEHNIČNA PODPORA

2011                      

 

Izdelava tehničnih skic modelov za izvedbo pravilnika Ministrstva za obrambo, tehnične skice z detajli / naročnik MORS, Sektor za opremljanje

 

Izdelava tehničnih skic modelov celostne podobe oblačil za varnostno službo podjetja KRKA d.d., tovarna zdravil, tehnične skice z detajli / naročnik KRKA d.d., tovarna zdravil, Novo Mesto

 

Izdelava tehničnih skic modelov za izbor delovnih oblačil za Mercator, tehnične skice z detajli / naročnik LINDSTROM d.o.o.

 

Izdelava tehničnih skic modelov za prvo moško VIP kolekcijo Escada, tehnične skice z detajli / naročnik ELOS ESCADA d.o.o.

 

2010                      

 

 

Izdelava tehničnih skic modelov Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije,  Oddelek za proučevanje policijske opreme, skice z detajli in notranjimi izdelavami, opisi artiklov, ter izdelava kompletne dokumentacije za javni razpis, za vse modele nove celostne podobe  / naročnik MNZ, Oddelek za proučevanje policijske opreme 

 

Izdelava tehničnih skic za knjigo Obleka – kaj, kdaj, kako, avtorica knjige: Lea Pisani , Tehnične skice ženskih in moških modelov oblačil različnih stilov.

Povezava do predogleda knjige

 

Oblikovanje vrhnjih oblačil delovne uniforme Pivovarne Union. 

Oblikovanje in priprava tehnične dokumentacije 

 


2009                      

 

Izdelava tehničnih skic modelov Carinske uprave Republike Slovenije,  Generalni carinski urad, skice z detajli in notranjimi izdelavami, opisi artiklov, ter izdelava kompletne dokumentacije za javni razpis, za vse modele nove celostne podobe  / naročnik CURS, Generalni carinski urad

 

2008                        

 

Izdelava tehničnih skic modelov Ministrstva za pravosodje, skice z detajli in notranjimi izdelavami, opisi artiklov, ter izdelava kompletne dokumentacije za javni razpis, za vse modele nove celostne podobe  / naročnik Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

 

Izdelava tehničnih skic z opisi za projekt uniform STO – Slovenska turistična organizacija / naročnik: Lea Pisani in Alan Hranitelj

 

Izdelava tehničnih skic z opisi za projekt REDARJI - LJUBLANA / naročnik: Lea Pisani 

 

Izdelava tehničnih skic za projekt uniform ZAVAROVALNICA TRIGLAV  / naročnik: Lea Pisani 

 

2007

 

Izdelava tehničnih skic z opisi za projekt uniform ŽALE  / naročnik: Lea Pisani in Alan Hranitelj

 

2005 - 2008

 

Prezentacije kolekcij z novimi trendi in posebnostmi sezone (Power point) / naročnik Mura

 

2004 

Izdelava tehničnih skic modelov Ministrstva za obrambo z detajli in notranjimi izdelavami, ter opisom artiklov. Izdelala sem 4 modele / naročnik MORS

 

2003

 

Fotografiranje produktov in izdelava reklamne zloženke / naročnik podjetje Krhelj[&]Krhelj

 

2000 - 2008     

 

Izdelava knjig modelov, ki vsebujejo tehnične skice s strnjenimi opisi modelov so vezane na sezone, izdelanih je bilo 16 različnih knjig modelov za kolekcije Mura / naročnik Mura

 

2000 - 2001

 

Izdelava tehničnih skic modelov Ministrstva za notranje zadeve z detajli in notranjimi izdelavami, ter opisi artiklov. Izdelala sem 130 različnih specifikacij / naročnik MNZ