2. SIMPOZIJ O UNIFORMAHTEMA: TEHNIČNE ZAHTEVE, DOBAVITELJI IN PROIZVAJALCI – POT DO KAKOVOSTNEGA OBLAČILNEGA SISTEMADATUM IN KRAJ SIMPOZIJA: 12. 4. 2012, Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana A, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. 

PREDSTAVITEV ČLANOV OKROGLE MIZE

Okrogla miza bo zajela področje povpraševanja in ponudbe proizvodnje oblačilnih sistemov v Sloveniji, priprave ustreznih kvalitativnih zahtev in dokumentacije, ki zagotavlja lažjo pot do kvalitetnih oblačilnih sistemov. Gostje so predstavniki inštitucij, ki se dnevno ukvarjajo z uniformami:

 

Ministrstvo za notranje zadeve RS / www.mnz.gov.si

g. Darko Podgornik, vodja Službe za materialno-tehnične zadeve, sekretar, G. Darko Podgornik vodi službo, ki je na MNZ odgovorna za razvoj oblačilnih sistemov, za njihovo testiranje in nabavo. Spremlja celoten postopek nabave, od razvoja prototipov do nabave oblačil. Zaradi velikih količin, je povpraševanje proizvajalcev veliko in so zahteve po izredno natančno definirani tehnični dokumentaciji, ki spremlja posamezne artikle, še večje. 

Strojna fakulteta Maribor / www.fs.uni-mb.si

ga. Olivera Šauperl, izr. profesorica, doktor znanosti iz področja Tekstilna kemija ter Tekstilne surovine in preiskavega. Olivera Šauperl, kot članica Laboratorija za obdelavo in preskušanje polimernih materialov, deluje v okviru fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru. Aktivno sodeluje tako na pedagoškem, kakor tudi na raziskovalnem področju. Slednje zajema predvsem aktivnosti na področju vlaknotvornih polimerov s poudarkom na  funkcionalizaciji celuloznih materialov z namenom doseganja njihovih proti-bakterijskih lastnosti za potrebe razvoja sanitetnih in medicinskih materialov. Od leta 2004 deluje kot vodja preskušanja za potrebe slovenskih podjetij, kakor tudi različnih podjetij iz tujine. Na ta način teorijo povezuje s prakso, saj konstantno sodeluje bodisi s proizvajalci, ki želijo definirati parametre svojih tkanin ali z naročniki, ki želijo preveriti kakovost materialov pri izboru najkvalitetnejšega ponudnika na področju javnih naročil. Njene bogate izkušnje so v pomoč pri definiranju tistih metod ugotavljanja kakovosti materialov, ki so za posamezna materiale in oblačila ključnega pomena.


Biomed 

ga. Daniela Zavec Pavlinić, doktorica tehničnih znanosti s področja tekstilne tehnologije, Ga. Daniela Zavec Pavlinić je vodja projektov v podjetju Biomed d.o.o., Ljubljana. V okviru svojih raziskovalnih in industrijskih projektov sodeluje z raziskovalci Inšituta Jožef Štefan v Ljubljani ter Fakultete za strojništvo v Mariboru. Ukvarja se z raziskavami funkcionalnih oblačilnih sistemov (gasilski ognjevarni oblačilni sistemi, vojaški oblačilni sistemi, športna oblačila in dodatki, itd...), ki jih testira v ekstremnih okoljskih pogojih, simuliranih v  računalniško vodenih komorah in/ali v naravnem okolju v katerem se bodo oblačila nosila. Sočasno izvaja simulacije termoregulacijskih odzivov, predvsem za okolja, kjer testiranje s preiskovanci odpade zaradi nevarnosti njihovega zdravja. Analize izvaja za zahtevne naročnike, med drugim tudi za podjetje W.L.Gore, za Ministrstvo za obrambo Velike Britanije, Ministrstvo za obrambo Slovenije, ter druge. 

Tekstina d.d. / www.tekstina.si

g. Simeon Špruk, direktor podjetja Tekstina d.d. z vizijo biti najboljši v segmentu modnih in tehničnih tekstilij. Vodi podjetje, ki že od leta 1828 uživa in živi s tekstilom in 98 % prodaje ustvari z izvozom. Podjetje ima dve blagovni znamki: Tekstina Fashion in Tekstina Tech. Pri Tekstina Fashion proizvajajo in tržijo visoko kakovostne modne pestro tkane, enobarvne in tiskane tkanine za srajce. Pri razvoju sodelujejo z več italijanskimi, nemškimi in angleškimi oblikovalci. Pri Tekstina Tech proizvajajo in tržijo več funkcijske tekstilije za uniforme, ki izpolnjujejo EN ISO standarde, npr. za dobro vidljiva opozorilna oblačila; različne varovalne obleke kot npr. za zaščito pred vročino in sevanjem; za uporabo pri varjenju; za oblačila z antistatičnimi lastnostmi; zaščitna oblačila pred kemikalijami; pred termičnim vplivom električne iskre; zaščita pred dežjem. So tudi partner blagovne znamke ognjevarnih vlaken PROTAL® in Lenzing FR. V tesnem sodelovanjem z mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami so razvili dobro vidljive več funkcionalne ognjevarne tkanine, s katerimi so med prvimi ponudniki tkanin na področju zaščitnih oblačil. 

 


Uni&Forma d.o.o. / www.uniforma.si

ga. Milena Wagner, direktorica proizvodnega podjetja,Ga. Milena Wagner je ustanovila podjetje, ki razvija in proizvaja oblačilne sisteme za potrebe najzahtevnejših kupcev. Poudarek je na profesionalnih oblačilnih sistemih, katerih oblačila so prilagojena za uporabo v ekstremnih pogojih. Ni naključje, da njihova oblačila nosijo pripadniki vseh vidnejših uniformiranih skupin, ekstremni športniki in ljubitelji narave, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Njihova oblačila se ponašajo s tkaninami podjetja Gore, Schoeller in drugimi.


Mag. Nastja Mulej, magistra komunikologije, univ. dipl. ekonomistka in univ. dipl. sociologinja; edina licencirana trenerka de Bonovih metod razmišljanja v Sloveniji: povezovanje okrogle mize / www.debono.si Ga. Nastja Mulej je mojstrica kreativnega razmišljanja. S prodorno enostavnostjo razmišljanja po metodi šestih klobukov in lateralnega razmišljanja je uspela v zelo različne time vnesti nov način razmišljanja, ki deluje konstruktivno in zato obrodi sadove prej in boljše. Predavanja, konference, delavnice, moderiranja in predstavitve so doslej prodrle v vse sfere šolstva in gospodarstva.

Studio design Sonja Šterman / www.sonjasterman.si

ga. Sonja Šterman, oblikovalka ženskih in moških kolekcij oblačil, oblikovalka celostnih podob oblačil. Ga Sonja Šterman je oblikovalka korporativnih oblačilnih sistemov in organizatorka simpozija. Ker je pri svojem delu pogosto pogrešala informacije, jih sedaj preko dogodka sama prepleta in nudi možnosti sodelovanja tako proizvajalcem (ki jim primanjkuje odjemalcev) kot potencialnim naročnikom (ki ne vedo kje bi nabavili korporativna oblačila). Trinajst-letno oblikovanje Murinih moških kolekcij, dvoletno oblikovanje konfekcijskega dela kolekcij za Rašico, razvoj moške »VIP« kolekcije za Escado, ter mnoge celostne podobe oblačil, so poleg pedagoškega dela na Visoki šoli za dizajn, na Tehnološki fakulteti v Banja Luki in na Ljudski univerzi MS glavna področja njenega delovanja.