O SIMPOZIJU

DRUGI SIMPOZI O UNIFORMAH je bil organiziran v sodelovanju Studia design Sonja Šterman in Gospodarske zbornice Slovenije – Združenjem za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo. Letošnji 2. simpozij o uniformah je pomenil uspešno nadgradnjo dobrih odzivov na 1. simpozij, realiziran v letu 2011. Rdeča nit tokratnega simpozija  so bile: Tehnične zahteve, dobavitelji in proizvajalci oziroma njihova skupna pot do kakovostnega oblačilnega sistema. 

Letošnje teme simpozija so bile izbrane na osnovi odgovorov  ankete iz prvega simpozija. Povratne informacije so  jasno pokazale, da mnogi uporabniki uniform iščejo poti do kvalitetnih oblačilnih sistemov, prav tako pa mnoga podjetja iščejo naročnike. Strokovno srečanje je bil zato v prvi vrsti dogodek, ki odstira dileme in nudi možnosti  srečanja različnih strani, ki so kakorkoli povezane z oblačilnimi sistemi. V Sloveniji imamo še vedno dobre proizvajalce uniform, prav tako je na področju oblikovanja celostnih podob še veliko možnosti za kreativno delo, kar še potrebujemo v naši deželi, pa je predvsem pozitiven pristop s konstruktivnemu in kreativnemu razmišljanju ter dobro sodelovanje vseh strani v celotnem procesu od razvoja do realizacije zasnovanih celostnih podob. 

Novost tokratnega 2. simpozija je bila aktivna vloga sodelujočih podjetij, ki so se predstavila  na vzporednem dogodku, ki bi mu lahko rekli »sejem v malem«,  kajti  na njem se je predstavilo kar osem podjetij: Alpina d.o.o. , Biomed d.o.o., Commerce trgovina d.o.o., Eurotrade HV d.o.o., Galeb d.d., Kultura oblačenja, Lea Pisani s.p., Stella d.o.o. in Tekstina d.d.. Poleg  omenjenega je bil za namen dogodka izdan tudi  virtualni katalog  v katerem so se poleg predhodno naštetih podrobno predstavila tudi podjetja:  Uni&Forma d.o.o., Osnova d.o.o., Nogavice Bučan s.p., Pletilstvo Jakopina, Mija Kepic s.p. in Žagar Commerce d.o.o.. 

Na simpoziju je bil predstavljen širok spekter tem, kjer so potencialni naročniki, lahko dobili informacije  iz različnih področij. Strokovnim predavanjem in kratkim predstavitvam  podjetij, ki so kakorkoli  povezana  s proizvodnjo ali zastopanjem uniformiranih oblačil,  je sledila okrogla miza o ponudbi in povpraševanju tovrstnih oblačil na slovenskem trgu in širše. Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki  državne uniformirane  institucije, g.Darko Podgornik, Min. za notranje zadeve RS; predstavnik izdelovalca tkanin, g.Simeon Špruk, Tekstina d.d.;  predstavnica uspešnega domačega proizvajalca oblačilnih sistemov iz podjetja Uni&Forma d.o.o. , ga Milena Wagner; raziskovalka, ki testira oblačilne sisteme, doc.dr. Daniela Zavec Pavlinić iz podjetja Biomed d.o.o.;  izr. prof. dr. Olivera Šauperl iz Fakultete za strojništvo iz Maribora, ki  se na svojem področju srečuje tudi z  določanem  in testiranem tehnične parametrov materialov in nenazadnje organizatorka dogodka & oblikovalka  novih celostnih podob ga. Sonja Šterman. Simpozij je tako v celoto povezal potencialne naročnike in vse tiste, ki oblikujejo, proizvajajo ali zastopajo podjetja, ki ponujajo oblačilne sisteme.  

Doc. Sonja Šterman je predavala o konceptu in razvoju oblačilnega sistema v Krka d.d.. Podrobno je bila predstavljena nadgradnja dizajna s tehničnimi zahtevami samih materialov, ki so morali sledili končnemu cilju tj. nabavi kvalitetnih oblačil. Njeno predavanje je bilo zaokroženo s predstavitvijo razstavljenih modelov. Pomen pogojev in potek samega testiranja uniformiranih oblačilnih sistemov je z videoposnetkov praktičnega testiranja  v ekstremih pogojih nošenja, je prestavila predstavnica podjetja  Biomed d.o.o. doc. dr. Daniela Zavec Pavlinić.  Strokovno tehnično predavanje je v svojem duhovitem stilu v nadaljevanju obogatila izredna profesorica na mariborski  Fakulteti za strojništvo izr. prof. dr. Olivera Šauperl. Tema njenega predavanja je bilo vrednotenje in merjenje definiranih tehničnih prametrov tkanin. Strokovni del simpozija je zaključila mag. Nastja Mulej, edina licencirana trenerka de Bonovih metod razmišljanja v Sloveniji. S svojim prepričljivim nastopom je predstavila kreativni način sporazumevanja na delovnem področju, kateremu se ni mogoče izogniti niti pri načrtovanju in izvedbi projekta nabave korporativnih oblačil. 


Na okrogli mizi so bile obravnavane teme s področja povpraševanja in ponudbe proizvodnje oblačilnih sistemov v Sloveniji. Beseda je podrobneje tekla tudi o pomenu priprave ustreznih kvalitativnih zahtev in dokumentacije, ki zagotavlja  pot do kakovostnih oblačilnih sistemov. Odprlo se je nekaj aktualnih dilem, ki bodo zagotovo  zanimiva tema simpozijev, ki sledijo. Vodenje okrogle mize in celotnega dogodka je bilo zaupano izkušeni komunikologinji, mag. Nastji Mulej.

95 udeležencev iz 48 podjetij,  institucij, fakultet in zavodov, ki  so na simpoziju prejeli informacije iz prve roke, je prišlo iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Pričakovano je bilo največ  domačih udeležencev, med katerim so bili: predstavniki največjih uniformiranih ustanov v Sloveniji (Ministrstva za obrambo RS, Ministrstva za notranje zadeve RS, Carinske uprave RS), predstavnik letalske družbe, farmacevtske tovarne, telekomunikacijskih storitev, proizvajalci tekstilij, oblačil in obutve, proizvajalci pomožnih materialov, raziskovalci na področju tekstilij in oblačil, strokovnjaki iz fakultet, predstavniki bolnišnic, čistilnih servisov, gorske reševalne službe, društev in številni drugih, ki so s svojimi storitvami kakorkoli vključeni v proces na poti do funkcionalnega oblačilnega sistema. 

Strokovni dogodek je popestrila tudi razstava oblačil nove celostne podobe zaposlenih v Službi za varovanje v podjetju Krka, d. d..Ob ogledu le te je bilo dovolj časa za izmenjavo izkušenj in navezavo novih poslovnih stikov.
 
Med pestrim programom sta se zvrstila dva »profesional speed datinga«, kjer so udeleženci izmenjali kontakte in izkušnje ob prleških dobrotah. 

Osnovi cilj simpozija, povezati podjetja, ki se kakorkoli ukvarjajo s področjem uniform, je bil tako dosežen. Odprla pa so se nova področja in izzivi, ki kažejo na to, da se je mozaik na področju uniform začel šele sestavljati.Ne glede na teme, ki si bodo sledile na naslednjih simpozijih pa je, da najpomembnejšo vlogo v celotni zgodbi igrajo  ljudje, ki dnevno opravljajo delo v uniformah. Zato je cilj Studia design, da po svojih najboljših močeh in na osnovi strokovnega znanja prispeva k temu, da uniformirani zaposleni lahko delo opravljajo v varnih pogojih in v kakovostnih  ter prepoznavnih oblačilih.