POVZETEK SIMPOZIJA

1. SIMPOZIJ O UNIFORMAH
TEMA: KOMUNIKACIJSKA MOČ, FUNKCIONALNOST IN NABAVA KORPORATIVNIH OBLAČIL
Datum: Gospodarska zbornica Slovenije v Ljubljani, 10.2.2011

V četrtek, 10.2.2011 se je v dvorani a gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani odvijal 1. Simpozij o uniformah. Ob Shostakovichevih koračnicah se je čas začel vrteti drugače in v stilu uniform se je odvil napovedan strokovni dogodek, ki je bil prvi tovrsten v Sloveniji, po besedah organizatorke dogodka doc. Sonja Šterman pa zagotovo ne zadnji.

Zbralo se je veliko število ljudi, ki jih je družila želja po informacijah, vezanih na uniforme, njihovi komunikacijski moči, funkcionalnosti in nabavnih poteh. Strokovnega dogodka so se udeležili predstavniki največjih uniformiranih ustanov v Sloveniji: Ministrstva za obrambo RS, Ministrstva za notranje zadeve RS, Ministrstva za pravosodje RS, Carinske uprave RS, Zavoda za gozdove Slovenije, prav tako pa predstavniki varnostnih služb, bank, telekomunikacijskih podjetij, term, farmacevtskih tovarn, društev, bolnišnic, podjetja prometnih povezav; dobavitelji in proizvajalci tekstilnih izdelkov in opreme, ter drugi, ki se kakorkoli ukvarjajo z dizajnom, proizvodnjo oblačil ali jih tematika zanima s katerega drugega zornega kota.

Predavanje doc. sonja šterman je razgrnilo dejstva o komunikacijski moči korporativnih oblačil in njihovi funkciji, ki mora biti podrejena varnosti, zaščiti in zahtevam posameznih delovnih mest. Glede na dosedanje izkušnje pri delu je skozi zgovorno predstavitev dejstev in slikovnega materiala bil predstavljen tudi postopek prenove celostne podobe oblačil od prvega sestanka do zadnjega prototipa vključno z vsemi potrebnimi specifikacijami, ter postopki. Slikovit prikaz modelov dosedanjih celostnih podob je dopolnila s predstavitvijo razstavljenih modelov in elaborata Carinske uprave RS, katere modeli so bili tokrat prvič javno predstavljeni v celoti. Postopek nabave oblačil za vse zaposlene je še v fazi naročil.

Mag. Nastja Mulej, ki je med drugim tudi edina licencirana trenerka de bonovih metod razmišljanja šest klobukov,  je v svojem predavanju Kreativno in konstruktivno razmišljanje predstavila kreativni način razmišljanja, ki v podjetjih bistveno spremeni pristop reševanja na videz težkih vprašanj. Njeno predavanje je prineslo svežih idej, kako kreativno sestaviti delovno skupino, ki bo znala pravilno analizirati situacijo in v pozitivnem duhu uvesti novosti, tudi na področju oblačil.
Po kratkem odmoru s prleškimi domačimi dobrotami je sledila okrogla miza, ki je gostila udeležence inštitucij, za katere je doc. sonja šterman že oblikovala celostne podobe oblačil. Na strokovno debato so se odzvali vsi vabljeni predstavniki Ministrstva za pravosodje RS, Ministrstva za notranje zadeve RS, Ministrstva za obrambo RS, Carinske uprave RS, Zavoda za gozdove Slovenije; okroglo mizo je povezovala mag. Nastja Mulej. Zaradi bogatih izkušenj udeležencev je bila  debata glede razvoja in nabave službenih oblačil živahna in odgovori so prinesli za marsikaterega poslušalca novih uporabnih informacij za nadaljnje delo.
Z realizacijo simpozija o uniformah se je uresničil prvi korak na poti k boljšim in uporabnejšim službenim oblačilom ter k poenostavitvi nabavnih poti. Uspelo je povezati teorijo in bogate izkušnje, ki so bile prežete z dejstvi aktualne situacije v Sloveniji, ki trenutno spremlja prenovo in nabavo korporativnih oblačil za zaposlene.
Tekstilna branža je zaradi konkurence z vzhoda, zaradi recesije in drugih dejavnikov potisnjena v kot. Dejansko se na področju, ki bi povezovalo slovensko tekstilno industrijo in potencialne kupce v Sloveniji zadnje čase ni dosti dogajalo. Modnih dogodkov  ki spodbujajo kreativnost mladih kadrov, je veliko in prav je tako. Ti imajo možnost neobremenjeni z realno situacijo razpeti krila in si dati duška s kreacijami. Tekstilna industrija, ki pa je še ostala in ta trenutek še prinaša kruh zaposlenim, pa se več ali manj  ubada s problemi.

Simpozij, ki smo mu bili priča, je pokazal novih možnosti sodelovanja. Oblikovalci, dobavitelji, proizvajalci, uporabniki in potencialni uporabniki so govorili isti jezik. Jezik, ki vliva optimizem, odstira nove možnosti, ki bodo v prid vsem členom v verigi, z namenom zadovoljiti uporabnike korporativnih oblačil.